Home

Bemoeizorg richt zich op mensen in nood. Mensen met psychische, psychiatrische, lichamelijke, verslavings- en sociale problemen. Vaak hebben zij niet met één van deze problemen te maken, maar met een combinatie daarvan. Van deze problemen kunnen zij in de war zijn of in een isolement raken. Ze vereenzamen of verwaarlozen zichzelf. Vaak kunnen ze op niemand terugvallen. En de omgeving ziet ze als ongewenst of lastig. In veel gevallen zijn ze niet in staat om gebruik te maken van de normale zorg, zoals de huisarts.

Kortom, mensen die hulp nodig hebben, maar deze niet kunnen, willen of durven vragen..

Bemoeizorg steekt - letterlijk en figuurlijk - de handen naar deze mensen uit en helpt hen op weg naar de bestaande zorg en hulpverlening.

# #
#
# #

Helmond - Asten - Bakel - Gemert - Deurne - Someren - Laarbeek
een regio van circa 210.000 mensen